Onze diensten

De verkoop van uw woning, grond of handelspand is bij ons in goede handen. Wij handelen voor u het hele traject zorgvuldig af, van werving tot verwerking en realisatie. Wij zorgen ervoor dat de nodige documenten worden aangevraagd en besteden de gewenste zorg aan publiciteit (bord “te koop” aan uw eigendom, uithangbord in onze kantoren, publicatie in de streekkrant en op internet: www.woonkantoor.be, www.immoweb.be, www.facebook.com, www.immovlan.be, ... ).

WAAR MOET U AAN DENKEN BIJ VERKOOP VAN UW WONING?

Wie zelf zijn woning wil verkopen wordt almaar meer geconfronteerd met verscheidene informatieverplichtingen ten behoeve van de kandidaat-koper. De toenemende informatie en administratieve verplichtingen tijdens het verkoopproces geven kopers meer zekerheid over de staat van een pand. Anderzijds zorgt de toegenomen administratieve last ervoor dat het voor particuliere verkopers zeer moeilijk geworden is om zonder professioneel vastgoedkantoor een eigendom te verkopen.

We zetten de verplichtingen en attesten even kort op een rijtje: 

Het bodemattest

Als je een woning of grond verkoopt, ben je verplicht om een bodemattest aan te vragen. De verkoper moet kunnen aantonen dat de bodem niet vervuild is.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) 

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat verplicht bij de verhuur en verkoop van woningen en appartementen. Deze verplichting zal in de loop van 2011 ook gelden voor de verkoop van niet-residentiële gebouwen. Het EPC, dat tien jaar geldig is, geeft op een schaal weer hoe energiezuinig de woning is. 

Het keuringsverslag van de elektrische installatie:

Verkopers  dienen een keuringsattest van de elektrische installaties te kunnen voorleggen. Het  attest beschrijft de veiligheid van elektriciteitsleidingen en stopcontacten in het huis. Het attest blijft 25 jaar geldig.

 

Het conformiteitsattest

Als de woning verwarmd wordt met stookolie, moet de verkoper een attest voorleggen waaruit blijkt dat de tank goedgekeurd is. Voor een ondergrondse tank is dat om de drie jaar en voor een bovengrondse tank om de vijf jaar. Sinds juni 2010 hoeft een verwarmingssysteem op aardgas eveneens gekeurd te worden voor een verkoop. 

Bijzondere informatieplicht

Afhankelijk van de gemeente waarin de woning gelegen is, geldt de bijzondere informatieplicht. Deze informatie wordt bij de gemeente aangevraagd en moet een antwoord bieden op volgende vragen: is er een stedenbouwkundige vergunning? Wat is de stedenbouwkundige bestemming? Zijn er voorkooprechten? Is er een verkavelingsvergunning? Is er een dagvaarding uitgebracht?

Elk verkoopdossier zou ook volgende documenten moeten bezitten:

Het kadastraal uittreksel en plan

Deze informatie laat toe om de oppervlakte, de kadastrale benaming en het kadastraal inkomen na te gaan en geeft zicht op alle eigenaars.

Notariële akten en opmetingsplan

Aan de hand van deze documenten kan men de juiste oppervlakte, eigendomsgrenzen en eventuele erfdienstbaarheden die betrekking hebben op een eigendom nagaan.

Het postinterventiedossier (PID) 

Dit is verplicht bij elke verkoop van een woning waarvan de bouw of verbouwing werd uitgevoerd door één of meerdere aannemers na 1 mei 2001. 

Extra’s: 

Wat met wonen in eigen streek, de Vlaamse wooncode en mogelijke voorkooprechten? 
Wat met de verkoop indien de woning verhuurd is? 
Wat met de verkoop van appartementen in mede-eigendom?

Indien u beroep doet op WOONKANTOOR dan hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. Wij brengen alles in orde en stellen het volledige verkoopdossier voor u op.

WOONKANTOOR organiseert de bezoeken met de kandidaten en controleert hun solvabiliteit.
Vervolgens stellen wij de onderhandse akte op, aangepast aan de meest recente wettelijke bepalingen.

WOONKANTOOR werkt eveneens nauw samen met de betrokken notarissen.

Indien u een woning of een handelsruimte wenst te verhuren, is WOONKANTOOR uw geschikte partner. Wij zorgen voor de nodige formaliteiten en publiciteit en kiezen samen met u, in alle discretie, de gewenste huurder na screening van de solvabiliteit. Uw huurwaarborg, registratie en indexaanpassingen worden eveneens door ons opgevolgd.

WOONKANTOOR bepaalt, samen met u, de marktprijs van uw goed. Alle mogelijkheden worden besproken zodat u zeker bent van de meest rendabele keuze.

Indien u nog niet over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikt, kan WOONKANTOOR ook dit voor u regelen.

Vervolgens voeren wij op de gewenste wijze publiciteit voor uw pand. Uit ons ruim bestand van reeds gescreende potentiële huurders selecteren wij automatisch de kandidaten die voor uw eigendom geschikt zijn. Andere kandidaten worden toegelaten na duidelijk zicht op hun solvabiliteit.

Na de bezoeken maken wij graag de tijd om samen met u de gewenste huurder uit het aanbod te bepalen.

WOONKANTOOR maakt de contracten op. Onze overeenkomsten zijn opgesteld volgens het wettelijk kader en laten tevens ruimte voor inbreng van de eigenaars. Ook hier staan wij u bij met al onze ervaring.

Indien gewenst zorgt WOONKANTOOR ook voor de plaatsbeschrijvingen bij intrede en uittrede van uw huurder.

Ook de huurwaarborg kunnen wij voor u vastleggen en vrijgeven.

WOONKANTOOR zorgt voor de registratie van alle nodige documenten en u wordt jaarlijks op de hoogte gesteld van de indexaanpassingen.

Zoals u ziet, hoeft u zich geen zorgen meer te maken omtrent alle lastige aspecten van een verhuur. WOONKANTOOR neemt de volledige service op zich.

Bent u van plan om uw wonig te verkopen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij komen graag bij u langs om de waarde van uw vastgoed te bepalen. Wij kennen als geen ander de prijzen in de regio. Tevens staan wij bekend voor onze CORRECTE waardebepalingen.WOONKANTOOR doet niet mee aan de tendens van hoge schattingen om panden in portefeuille te halen.

De waarde van een onroerend goed bepalen, gebeurt nauwkeurig en precies. Het is dus veel meer dan een eenvoudige “schatting”.
Alle elementen worden gekoppeld aan de nodige waarde- en reductiecoëfficienten, verrekend met de ABEX-index.

Onze gegevens worden vergeleken met ander verkocht vastgoed dat als referentie kan gebruikt worden en worden steeds hercalculeerd volgens de STADIM-index.

De afwerking, de gebruikte materialen, de beïnvloedende factoren, de ligging, de mogelijkheden en de stedenbouwkundige bestemming worden in rekening gebracht.

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site:
Chrome |  FireFox |  Opera |  Safari |  Microsoft Edge
Terug naar boven
Sluit menu Woonkantoor